Стратегія гендерної рівності

                                                                                         ПОГОДЖЕНО

                                                                                         Директорка КЗ Піщанський ЗДО   

                                                                                        «Сонечко»

                                                                                          ____________ Любов БЕРЕЗКА

 

План заходів

 на 2022-2024 роки з реалізації Стратегії впровадження

гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

у КЗ Піщанський ЗДО "Сонечко"

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін виконання

1

Конференція "Використання інноваційних педагогічних технологій, форм та

методів навчання / виховання, що сприяють створенню та підтримці у

навчанні / вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії та колегіальності,

унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення

один до одного всіх суб’єктів навчально-виховного процесу"

 

 

Директор,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2023-2024

2

Спрямування навчально-виховної роботи на формування та розвиток

у вихованців уявлення про рівність прав та можливостей,

неповторність особистості кожної людини.

 

 

Вихователі,

вихователь-методист

 

 

 

 

2023-2024

3

Включення гендерного виховання до пріоритетних завдань виховної

роботи закладу дошкільної освіти.

 

Директор

 

 

2022-2024

 

 

4

 

Заохочення дітей до рівної участі у господарсько-побутовій праці, спільних занять/ігор,

спільного користування ігровим/навчальним інвентарем; запобігання

статевому домінуванню у спілкуванні/ взаємодії дітей

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

2023-2024

 

 

 

 

5

Гендерне збалансування освітнього середовища: предметно-розвивальне середовище,

добір іграшок, облаштування центрів активності (ігрових зон), доступ дітей

до приладдя повинні враховувати інтереси всіх дітей, не закріплювати їх за

статевою ознакою та забезпечувати однакові можливості у доступі до

користування різними іграшками, спортивним інвентарем тощо

 

 

 

 

Вихователі,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2024

 

 

 

 

6

Проведення гендерної експертизи

чинних навчальних програм (комплексних, парціальних), дитячої та

методичної літератури (навчально-методичні, методичні посібники;

методичні рекомендації; навчальні посібники, хрестоматійні збірки, альбоми,

робочі зошити для дітей; наочні посібники

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2024

 

 

7

 

Розробка та створення інформаційної бази методичних ресурсів

проблем гендерної рівності та недискримінації

 

Директор

 

2022-2024

 

 

8

Розробка заходів із проблем гендерної рівності та недискримінації у

планах виховної роботи

 

Вихователі,

вихователь-методист

 

 

 

2022-2024

 

9

Заняття у старших групах

"Я унікальний"(сприяння кращому розумінню унікальності та значимості кожної людини)

 

Вихователі

 

 

2022-2024

 

 

10

Бесіда "Ким я хочу стати"(надання дітям інформації щодо можливості професійного самовизначення без обмеження їх рамками "чоловічих/жіночих" професій)

 

 

Вихователі

 

 

 

2022-2024

 

11

Консультація для батьків "Подолання стереотипів та дискримінації за ознакою статі, або як виростити особистість"

 

Вихователі

 

 

 

      2022-2024

 

12

Розміщення на офіційному сайті закладів освіти інформації щодо

діяльності закладу із реалізації гендерної стратегії.

Вихователь-методист

 

 

2022-2024

Інформація

про стан реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері дошкільної освіти

та виконання операційного плану заходів з її реалізації

станом на 07 березня 2024 року

у КЗ Піщанський ЗДО Сонечко Піщанської сільської ради

(назва закладу дошкільної освіти/дошкільного підрозділу)

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Очікуваний результат

Відповідальні виконавці

Стан виконання

Стратегічна ціль 2. Посилення ролі закладів освіти у координації дій суб’єктів реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, запобігання та протидії насильству і дискримінації та вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі

10. Розроблення і запровадження гендерно чутливої політики та програми для формування недискримінаційного освітнього середовища у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти з урахуванням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22), створення безбар’єрного, інклюзивного середовища, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення

1) проведення аналізу наявних гендерно чутливих політик у вітчизняних та зарубіжних закладах освіти, громадських організаціях

2023-2024 роки

сформовано освітнє середовище у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти з урахуванням вимог до нової української школи, безбар’єрного, інклюзивного середовища, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення

Директор

Проведено аналіз наявних гендерно чутливих політик у закладах дошкільної освіти громади

2) розроблення типових гендерно чутливих політик для закладів освіти

2024 рік

Забезпечено інтегрований підхід у закладі щодо рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

3) проведення для закладів освіти інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо прийняття та впровадження гендерно чутливих політик та програм, а також науково-практичних конференцій та інших заходів з обміну та поширення досвіду

2023-2024 роки

 Конференція "Використання інноваційних педагогічних технологій, форм та

методів навчання / виховання, що сприяють створенню та підтримці у

навчанні / вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії та колегіальності,

унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення

один до одного всіх суб’єктів навчально-виховного процесу"

11. Використання інноваційних педагогічних технологій, форм та методів навчання/виховання, що сприяють створенню та підтримці у навчанні/ вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності, унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення один до одного всіх суб’єктів освітнього процесу

проведення заходів з обміну та поширення досвіду щодо гендерно чутливих політик та програм для формування недискримінаційного освітнього середовища, інноваційних педагогічних технологій, форм та методів, що сприяють створенню та підтримці у навчанні/вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності, унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення один до одного всіх суб’єктів освітнього процесу

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість педагогічних (науково-педагогічних) працівниць/працівників

Вихователь-методист

Підвищено поінформованість працівників/працівниць

13. Виховання з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків як пріоритетного завдання з виховної роботи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти

проведення аналізу документів (програм, планів, рекомендацій тощо), узагальнення результатів аналізу та розроблення рекомендацій за рівнями освіти щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2023-2024 роки

забезпечено здійснення виховного процесу як частини цілісного педагогічного процесу у закладах освіти з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Директор, вихователь-методист, педагоги/педагогині

Здійснення виховного процесу як частини цілого педагогічного процесу з урахуванням принципу забезпечення рівних прав і можливостей дошкільників. Позбавлено стереотипних уявлень про роль жінки та чоловіка

15. Упровадження сертифікаційних тренінгових програм та програм підвищення кваліфікації педагогічних працівниць/ працівників та перепідготовки кадрів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1) розроблення типової програми підвищення кваліфікації з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2023 рік

створено умови для підвищення кваліфікації та сертифікації за відповідними сертифікаційними програмами

затверджено тренінгові та сертифікаційні програми

Вихователь-методист

Створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників/працівниць

Сертифікат ПК№ 013134

Бондаренко Олена Анатоліївна

Підтверджує підвищення кваліфікації за програмою "Сприяннягендерній рівності та запобігання насильству в дошкільному дитинстві"(30годин)

2) розроблення тренінгових та сертифікаційних програм та програм підвищення кваліфікації педагогічних працівниць/ працівників

-“-

-

17. Сприяння у закладах дошкільної освіти заохоченню хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять/ігор, спільного користування ігровим/навчальним інвентарем

проведення аналізу освітніх програм, обміну та поширення досвіду щодо заохочення хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять/ігор, спільного користування ігровим/навчальним інвентарем

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість педагогічних (науково-педагогічних) працівниць/ працівників

Вихователь-методист

Підвищення поінформованості педагогічних працівників/працівниць

21. Реалізація у закладах освіти спільних просвітницьких соціально-розвивальних проектних ініціатив, спрямованих на подолання стереотипів та дискримінації за ознакою статі

проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо можливостей реалізації спільних з міжнародними та вітчизняними інституціями просвітницьких соціально-розвивальних проектних ініціатив, спрямованих на подолання стереотипів та дискримінації за ознакою статі

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість педагогічних (науково-педагогічних) працівниць/ працівників

Вихователь-методист, педагоги/педагогині

Підвищено поінформованість педагогічних працівників/працівниць

23. Недискримінаційна комунікація у взаємодії учасниць і учасників освітнього процесу

проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо недискримінаційної комунікації у взаємодії учасниць і учасників освітнього процесу

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість педагогічних
(науково-педагогічних) працівниць/ працівників

Вихователь-методист, педагоги/педагогині

Підвищено поінформованість педагогічних працівників/працівниць

24. Формування навичок безпечної взаємодії з інформаційно-комунікаційним середовищем, що надає доступ до принизливого контенту сексуального або насильницького характеру, який може бути шкідливим

проведення заходів з обміну та поширення досвіду щодо формування навичок безпечної взаємодії з інформаційно-комунікаційним середовищем, що надає доступ до принизливого контенту сексуального або насильницького характеру, який може бути шкідливим

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість педагогічних
(науково-педагогічних) працівниць/ працівників

-

-

25. Збалансування з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

у закладах дошкільної освіти – предметно-розвивального середовища, процесу добору іграшок, облаштування осередків діяльності (ігрових зон), доступу дітей до обладнання з урахуванням їх інтересів, без закріплення за статевою ознакою та із забезпеченням однакових можливостей у доступі до різних іграшок, спортивного інвентарю тощо;

у закладах загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти - візуальної та навчальної складових з урахуванням інтересів, можливостей та здобутків всього учнівства/ студентства із забезпеченням однакового доступу до навчального приладдя, спортивного інвентарю тощо

проведення науково-практичних конференцій та інших заходів з обміну та поширення досвіду щодо збалансування з урахуванням забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість педагогічних
(науково-педагогічних) працівниць/ працівників

Директор, вихователь-методист, педагоги/педагогині

-

26. Сприяння участі членів родини здобувачок і здобувачів освіти у просвітницьких заходах щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (привернення уваги до нав’язування стереотипів за ознакою статі через інформаційне оточення, дитячу літературу, марковані за ознакою статі іграшки та одяг; ознайомлення із різноманітними проявами сексизму тощо)

розроблення інформаційних матеріалів, методичних посібників, проведення тренінгів, занять для батьків з подолання гендерних стереотипів і формування гендерної культури

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість педагогічних (науково-педагогічних) працівниць/ працівників

Директор, вихователь-методист

Підвищено поінформованість педагогічних працівників/працівниць

30. Проведення у закладах дошкільної освіти антидискримінаційної експертизи програм (комплексних, парціальних), дитячої та методичної літератури (навчально-методичних, методичних посібників; методичних рекомендацій; навчальних посібників, хрестоматійних збірок, альбомів, робочих зошитів для дітей; наочних посібників); програм і посібників для роботи з особами з особливими освітніми потребами

проведення антидискримінаційної експертизи програм та їх доопрацювання за результатами експертизи

2022-2024 роки

забезпечено здійснення освітнього процесу відповідно до програм з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Вихователь-методист, педагоги/педагогині

Забезпечено здійснення освітнього процесу відповідно до програм з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

34. Організація у закладах дошкільної освіти освітнього процесу, спрямованого на оволодіння дівчатами і хлопцями рядом варіативних моделей поведінки для їх успішної подальшої самореалізації; надання суб’єктам навчально-виховного процесу інформації щодо можливості професійного самовизначення без обмеження їх рамками “жіночих/чоловічих” професій

проведення інформаційно-консультаційних зустрічей, вебінарів щодо аналізу і формування гендерно чутливого освітнього середовища у закладах дошкільної освіти, відмови від принципу “прихованої статевої профорієнтації”, організації навчально-виховної (ігрової) діяльності, спрямованої на оволодіння дівчатами і хлопцями рядом варіативних моделей поведінки для їх успішної подальшої самореалізації, виключення із комунікативних стратегій педагогів закладів дошкільної освіти вербальних вказівок на невідповідність дітей нормам статевої поведінки та вживання на заняттях гендерно чутливих мови/мовлення, виявлення і нейтралізації гендерних стереотипів

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість педагогічних (науково-педагогічних) працівників/ працівниць

Вихователь-методист, педагоги/педагогині

Підвищено поінформованість педагогічних працівників/працівниць

40. Забезпечення міжособистісної взаємодії на основі здатності приймати унікальність і потреби кожної людини для співпраці у процесі забезпечення загального блага і суспільного добробуту

проведення занять/уроків/заходів, конференцій, тренінгів, які сприяють кращому розумінню унікальності і значимості кожної людини

2023-2024 роки

підвищено рівень міжособистісної взаємодії учасниць/ учасників освітнього процесу, прийняття унікальності і потреб кожної людини

Вихователь-методист, педагоги/педагогині

Підвищено рівень міжособистісної взаємодії учасниць/ учасників освітнього процесу, прийняття унікальності і потреб кожної людини

41. Проведення уроків/заходів, які сприяють кращому розумінню унікальності і значимості кожної людини, що допомагає пізнавати світ, збагачувати свідомість у співпраці та довірі

розроблення методичних рекомендацій для закладів усіх форм освіти з проведення уроків, організаційно-методичних та просвітницьких заходів відповідно до розроблених рекомендацій

2023-2024 роки

підвищено рівень розуміння учасницями/  учасниками освітнього процесу унікальності і значимості кожної людини

Вихователь-методист, педагоги/педагогині

Підвищено рівень розуміння вихованками/вихованцями унікальності і значимості кожної людини.

Заняття у старших групах "Я унікальний"(сприяння кращому розумінню унікальності та значимості кожної людини)

Бесіда "Ким я хочу стати"(надання дітям інформації щодо можливості професійного самовизначення без обмеження їх рамками "чоловічих/жіночих" професій)

42. Систематизація наявних напрацювань, досвіду впровадження, а також включення академічних текстів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до Національного репозитарію академічних текстів та розміщення узагальненої інформації на офіційному веб-сайті МОН, веб-сайтах підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН, та закладів освіти для забезпечення можливості використання під час підготовки майбутніх фахівчинь і фахівців

підготовка інформаційних повідомлень на основі наявних напрацювань, досвіду впровадження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та систематизації напрацювань і включення до Національного репозитарію академічних текстів та розміщення інформації на офіційному веб-сайті МОН,
веб-сайтах підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН, та
закладів освіти

2023-2024 роки

забезпечено широкий доступ до напрацювань, досвіду впровадження, академічних текстів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та підвищено рівень поінформованості про мету та можливості їх використання в освітньому процесі

Директор, вихователь-методист

Забезпечено широкий доступ до напрацювань, досвіду впровадження, академічних текстів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та підвищено рівень поінформованості про мету та можливості їх використання в освітньому процесі

45. Забезпечення нормативно-правової підтримки та сертифікованих експерток і експертів, які проводять антидискримінаційну експертизу освітнього контенту щодо його відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розроблення і впровадження необхідних процедур

1) проведення навчання або підвищення кваліфікації і підтвердження сертифікації за сертифікаційною програмою експертом і експертів з недискримінаційного підходу в освіті

2023 рік

підвищено рівень гендерної культури педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівниць/ працівників

Вихователь-методист

Підвищено рівень гендерної культури педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівниць/ працівників

2) внесення до нормативно-правових документів змін щодо участі сертифікованих експерток і експертів у проведенні інституційного аудиту закладів освіти

2023-2024 роки

розроблено/оновлено нормативні документи

-“-

-

46. Визначення компонента забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків складовою частиною концепції національного виховання і культурно-просвітницької роботи, формування компетентності із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1) визначення компонента забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків як складової частини концепції національного виховання і культурно-просвітницької роботи

2023-2024 роки

розроблено/оновлено нормативні документи

Вихователь-методист, педагоги/педагогині

Розроблено концепцію національного виховання і культурно-просвітницької роботи

2) проведення організаційно-методичних та просвітницьких заходів щодо внесеного компонента

-“-

підвищено кваліфікацію/ поінформованість педагогічних (науково-педагогічних) працівниць/ працівників

-“-

-

2) розроблення положення про постійно діючу комісію з проведення експертизи навчально-методичної літератури

-“-

 

-

-

Стратегічна ціль 3. Посилення компетенції і можливості професійної спільноти фахівчинь і фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розширення міжнародного співробітництва у напрямі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

58. Забезпечення відповідності освітньої діяльності з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків таким вимогам (одній з них), як наявність у педагогічних (науково-педагогічних) працівниць/ працівників закладів освіти та/або суб’єктів підвищення кваліфікації практичного досвіду проведення гендерного аудиту та/або аналізу, антидискримінаційної експертизи; досвіду консультування центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; досвіду участі у міжнародних проектах та/або організаціях, діяльність яких пов’язана з розв’язанням проблем дискримінації за ознакою статі

включення до ліцензійних вимог забезпечення відповідності освітньої діяльності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2023-2024 роки

підвищено спроможність педагогічних (науково-педагогічних) працівниць/ працівників закладів освіти та/або суб’єктів підвищення кваліфікації щодо проведення гендерного аудиту та/або аналізу, антидискримінаційної експертизи, консультування центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, участі у міжнародних проектах та/або організаціях, діяльність яких пов’язана з розв’язання проблем дискримінації за ознакою статі

-

-

68. Розміщення на веб-сайтах закладів освіти інформації щодо реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

1) проведення інформаційно-консультаційних зустрічей, вебінарів щодо планування діяльності закладів освіти з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності
у сфері освіти до 2030 року

2023-2024 роки

забезпечено широкий доступ до інформації на веб-сайтах закладів освіти щодо  реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до
2030 року

Директор

Забезпечено широкий доступ до інформації на веб-сайтах закладів освіти щодо  реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до
2030 року за посиланням

 

2) розроблення рекомендацій щодо висвітлення інформації про діяльність закладу освіти
з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності
у сфері освіти до 2030 року

-“-

підвищено кваліфікацію/ поінформованість адміністрацій закладів освіти

-

-

69. Запровадження під час прийому на роботу працівниць/працівників у сфері освіти (зокрема під час призначення їх на керівні посади) обов’язкового підвищення кваліфікації з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

розроблення рекомендацій щодо передбачення у колективних договорах закладів освіти усіх рівнів питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість адміністрацій закладів освіти, педагогічних (науково-педагогічних) працівниць/ працівників

Директор

Підвищено поінформованість педагогічних працівників/працівниць

Стратегічна ціль 4. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації, впровадження практик інклюзивності у сфері освіти як основи для подолання наслідків військових дій і післявоєнної відбудови України

73. Посилення освітніх спроможностей щодо протидії насильству, в тому числі за ознакою статі, подолання його наслідків та забезпечення гарантій його неповторення шляхом впровадження спеціальних напрямів роботи психологічної, медичної та інших служб, розширення співпраці з правоохоронними органами та органами правосуддя

проведення заходів щодо протидії насильству, в тому числі за ознакою статі, подолання його наслідків та забезпечення гарантій неповторення шляхом впровадження спеціальних напрямів роботи психологічної, медичної та інших служб, розширення співпраці з правоохоронними органами та правозахисним сектором громадянського суспільства та системою відновлювального правосуддя

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість адміністрацій закладів освіти, педагогічних (науково-педагогічних) працівниць/ працівників

Директор

Підвищено поінформованість педагогічних працівників/працівниць

80. Підвищення рівня обізнаності про зв’язок гендерних питань і питань безпеки, відповідних стандартів та практики на національному та міжнародному рівні

проведення інформаційно-просвітницьких кампаній про зв’язок гендерних питань і питань безпеки

2023-2024 роки

підвищено кваліфікацію/ поінформованість адміністрацій закладів освіти, педагогічних (науково-педагогічних) працівниць/ працівників

Директор, вихователь-методист

Підвищено поінформованість педагогічних працівників/працівниць